Persoonlijke service
Breed assortiment
Hoge kwaliteit

Op- en Afbouwinstructie Voor het veilig opzetten en gebruiken van een luchtkussen!

Veilig gebruik van een luchtkussen

Veiligheid van de gebruikers van onze luchtkussens is onze hoogste prioriteit. Voordat u onze producten op een veilige manier kunt gebruiken is het daarom essentieel dat u deze handleiding aandachtig doorleest en zorgt dat alle veiligheidsinstructies worden opgevolgd.

U krijgt onze luchtkussens schoon en netjes mee. Wij vragen u het luchtkussen, met behulp van de handleiding, ook weer correct, compleet, schoon en droog in te leveren of op te laten halen op het afgesproken tijdstip. Zo heeft ook de volgende huurder hier weer veel plezier van en kunnen we de huurprijs marktconform houden!

Behandel onze luchtkussens met zorgvuldigheid, zodat ze niet beschadigen, vies of nat worden. Controleer het luchtkussen altijd vooraf op eventuele schades/lekkage(s). Bij schade maakt u een foto en stuurt deze direct door via whatsapp en/of per e-mail. Eventuele reinigingskosten en/of schade door u veroorzaakt worden aan u doorberekend.

Permanent toezicht is verplicht, dit voorkomt problemen! Houdt toezicht op de punten die te zien zijn op het symbolenbord.

Wij als verhuurder zijn wettelijk verplicht deze instructie met u te delen en u dient deze daarom ook zorgvuldig door te lezen. Voor de op- en afbouw van het luchtkussen dient u de handleiding te lezen.

Indien u punten in deze handleiding niet begrijpt, neemt u dan contact op met onze klantenservice.

ATTENTIE: Voordat u start met opbouwen bent u verplicht het instructiefilmpje opbouw luchtkussens gezien te hebben. Klik hier: Een luchtkussen dat staat als een huis!

ATTENTIE: Wanneer u als toezichthouder bij een luchtkussen staat bent u vooraf verplicht het instructiefilmpje veiligheid gezien te hebben. Klik hier: Spelen op een luchtkussen!

De opbouw van een luchtkussen

Voordat u het luchtkussen kunt gebruiken is het belangrijk dat deze op de juiste manier wordt opgebouwd. Volg hierbij de volgende stappen en lees alle punten in de handleiding. Denk goed na over de plek waar het luchtkussen opgebouwd kan worden.

Controleer de windsnelheid. De maximale windsnelheid voor gebruik is windkracht 5 op de schaal van Beaufort.

Kies een vlakke ondergrond, de hellingsgraad mag niet groter zijn dan 5%.

Zorg dat de opblaasstructuur altijd op een voldoende valdempende ondergrond staat (bij voorkeur gras). Als dit niet het geval is moeten er valdempende materialen bij iedere in- en uitgang worden gelegd. Deze moeten tot minimaal 1,2 meter buiten het kussen liggen.

Controleer de ondergrond en verwijder scherpe voorwerpen (bv. stenen en glas).

Het is verboden de speelstructuur te gebruiken en te betreden tijdens het opblazen.

Voor het opblazen moet de afstand tussen de maximale hoogte en eventuele hoogspanningskabels worden gecontroleerd. Deze afstand moet minimaal 4 meter zijn.

Uitrollen en uitvouwen van de structuur. De lucht in- en uitlaten zitten meestal aan de achterzijde en de zijkanten. Verplaats het luchtkussen nooit door met een auto aan één of meerdere ankerpunten te trekken. Zorg ervoor dat u het luchtkussen op de juiste plaats uitrolt.

Indien het springkussen of de stormbaan uit meerdere delen bestaat dienen deze eerst op de juiste manier aan elkaar gekoppeld te worden voordat het luchtkussen wordt opgeblazen.                    

Vrije ruimte rondom opblaasstructuren volgens de NEN-EN 14960

 • 1 – minimaal 1,80 mtr.
 • 2 – zijwand met muur
 • 3 – minimaal 3,50 mtr.
 • 4 – open kant van het springkussen
 • 5 – 1 meter opening in de afzetting                                               
 • X-hoogste zijwand van de structuur
 • Y-minimale vrije ruimte

Als de juiste plaats voor het luchtkussen gevonden is kan het opgeblazen worden.

Zorg dat de blower stabiel staat. Hierdoor zal deze niet bewegen als de kinderen aan het springen/ spelen zijn.

Alle opblaasstructuren hebben luchtuitlaten met ritsen en slurven om na gebruik de lucht eenvoudig uit de structuur te laten. Controleer alle openingen en zorg ervoor dat deze voor het opblazen allemaal gesloten zijn.

Maak de slurf van het luchtkussen met een spanband goed vast aan de blower.

Gebruik van een elektrische blower: ATTENTIE: Gebruik de blower alleen voor het luchtkussen waar u hem oorspronkelijk bij heeft gekregen. De blower blijft continu aan staan tijdens het gebruik van het luchtkussen. Gebruik de blower niet zonder de speelstructuur.

Probeer de blower altijd direct op vrije stroomvoorziening die is beveiligd door een aardlekschakelaar van 0,03A / 30mA aan te sluiten. Indien dit niet mogelijk is mag er maximaal 1 goedgekeurde stroomhaspel worden gebruikt. Rol deze volledig af in verband met oververhitting. Bescherm de stroomkabel goed en zorg dat er geen valgevaar ontstaat.

Let erop dat de wanden, ingang en het springgedeelte van de structuur in opgeblazen toestand redelijk hard moeten zijn. Ze moeten niet te slap worden doordat er kinderen op springen. Is dit wel het geval dan moet de structuur worden gecontroleerd op gaten en de blower en stroomvoorziening worden gecontroleerd op hun werking.

Na het opzetten moeten de blower en eventueel gebruikte stroomhaspel en kabel(s) buiten bereik van de kinderen zijn.

Bij een gesloten speelstructuur dient de vrije ruimte aan de bovenzijde minimaal 30 cm te zijn.

Is de speelstructuur open aan de bovenzijde dan dient er minimaal 100 cm vrije ruimte boven het hoogste punt van de speelstructuur te zijn.

Het is ten strengste verboden het luchtkussen te beplakken met behulp van materialen zoals tape, plakband, lijm etc. Daarnaast is gebruik van (spuit)confetti op het luchtkussen verboden. Eventuele reinigingskosten en/of schade door u veroorzaakt worden aan u doorberekend.

Verankeren & valdempende materialen indien nodig

U bent verplicht om alle luchtkussens die buiten worden geplaatst deugdelijk te verankeren, hiervoor dient u de verankeringspunten aan het luchtkussen te gebruiken. Volgens de geldende normen moet er per 9m2 blootgesteld oppervlak minimaal één punt verankerd zijn, per zijde bekeken.

Valdempende ondergronden

Verankering met (bijgeleverde) haringen. Sla de haringen compleet in de grond zodat er maximaal 25 mm boven de grond uit komt. Zorg er altijd voor dat er de nodige speling is tussen het ankerpunt en de haring, het luchtkussen moet immers kunnen bewegen!

Voor de veiligheid moeten de haringen zo dicht mogelijk bij de structuur in de grond worden geslagen. Voordat u dit doet moet u er zeker van zijn dat er geen elektriciteitskabels, waterleidingen of andere kabels of leidingen zitten.

Niet valdempende ondergronden

Op plaatsen waar geen haringen in de grond kunnen worden geslagen moet in overleg worden gezocht naar andere mogelijkheden om het luchtkussen te verankeren, denk aan  (bomen, bloembakken, hekken, voertuigen, lantaarnpalen, betonblokken, zand, grind of waterzakken).

ATTENTIE: luchtkussens mogen absoluut niet op het strand of een ondergrond van zand worden geplaatst! Naast de veiligheid is zand zeer schadelijk voor zowel het luchtkussen als de bijbehorende blower.

Luchtkussens op locaties binnen

Binnen is het verankeren van luchtkussens alleen noodzakelijk om de stabiliteit te waarborgen. Zo moet voorkomen worden dat een hoge glijbaan bijvoorbeeld kan omvallen. Het is daarom verplicht om ook binnen hoge objecten te schoren.

De toezichthouder is verplicht om voor gebruik het luchtkussen te inspecteren en erop toe te zien dat het luchtkussen goed is verankerd en de ondergrond van het luchtkussen valdempend is. Als dit niet het geval is moeten er valdempende materialen bij iedere in- en uitgang worden gelegd. Deze moeten tot minimaal 1,2 meter buiten het kussen liggen.

Veiligheidseisen tijdens gebruik

De huurder van de speelstructuur moet ervoor zorgen dat er voldoende herkenbare toezichthouders/begeleiders zijn. Per luchtkussen moet er minimaal één begeleider zijn die erop toeziet dat de in deze handleiding vermelde gebruikersinstructies worden opgevolgd. Iedere begeleider moet daarvoor deze handleiding gelezen hebben en letten op de volgende punten:

 • De (maximale) lengte van de gebruikers.
 • Het maximum aantal gebruikers dat tegelijk op de structuur mag.
 • Het verbod op ruig spelen en salto’s maken.
 • Geen toegang met schoenen of soortgelijk materiaal, plakband, confetti, scherpe voorwerpen, open vuur, dieren, bril, glas, sleutels, vuurwerk, roken, eten en drinken zijn niet toegestaan.
 • Niet spelen in de ingang of bij de opstap van de structuur. De opstap is juist bedoeld voor een veilige toegang en uitgang.
 • Op de zijwanden klimmen is niet toegestaan.
 • Kinderen moeten afstand bewaren van de blower. Begeleiders moeten voornamelijk letten op de kleintjes. Grote en kleine kinderen moeten op aparte momenten in de structuur gelaten worden.
 • Gebruik een fluitje of bel om de aandacht te kunnen trekken wanneer het rumoerig is.
 • Niet gebruiken als het nat is (tenzij het een waterattractie betreft).
 • Zorg dat personen die zich vreemd gedragen en/of onder invloed van alcohol zijn uit de buurt van de speelstructuur blijven.
 • Zorg voor een EHBO contact, zodat u hier indien noodzakelijk een beroep op kunt doen.
 • Bij een eventuele stroomstoring als eerste alle deelnemers van het luchtkussen en/of de attractie halen.
 • Wanneer het hard gaat waaien (harder dan windkracht 5 op de schaal van Beaufort) of er neerslag valt dan moeten de gebruikers de speelstructuur onmiddellijk verlaten, het is dan namelijk niet langer veilig om het luchtkussen te gebruiken. Handel daarna volgens de onderstaande stap

De afbouw van een luchtkussen

 • Zorg dat iedereen van het luchtkussen af is.
 • Veeg het luchtkussen met een doek/ blazer schoon van stof, zand, bladeren en ander vuil, vergeet de naden niet! Het luchtkussen moet schoon en droog zijn voor het oprollen ervan!
 • Wanneer de structuur nat is geworden dient u deze als de weersomstandigheden dat toelaten zo snel als mogelijk weer op te zetten en vervolgens schoon te maken en/of drogen.
 • Trek alle haringen uit de grond, maak deze schoon, en maak indien gebruikt ander schoormateriaal (spanbanden) los.
 • Schakel de blower uit en open alle slurven en luchtuitlaten.
 • Laat de lucht er compleet uit. Afhankelijk van de grote van de structuur duurt dat ongeveer 10-20 minuten.
 • Zorg ervoor dat alle wanden, touwen en objecten naar binnen liggen. Op deze manier blijft alleen het bodemvlak over.
 • Pak met minimaal 2-3 personen de onderkant van de lange zijde van de structuur. Vouw deze terug tot ongeveer de helft van de structuur.
 • Doe hetzelfde met de andere kant om vervolgens de twee ingevouwen delen weer op elkaar te klappen.
 • De totale breedte van het ingevouwen gedeelte mag niet meer zijn dan 1,20 meter.
 • Wanneer nu alleen de onderzijde van de structuur nog zichtbaar is mag u er van voren naar achter (naar de luchtuitlaten toe) met schoenen aan overheen lopen om alle lucht eruit te krijgen.
 • Begin nu aan de voorzijde zo strak mogelijk te rollen. Rol naar de luchtuitlaat/achterzijde toe.
 • Net voordat u bij de slurven bent aangekomen moeten deze naar binnen worden gevouwen zodat ze niet meer uitsteken.
 • Wanneer de structuur is opgerold moet alleen de bijgeleverde spanband er nog omheen worden gedaan.
 • Gebruik voor het schoonmaken nooit agressieve chemicaliën.

Storingen

 • Controleer of de stekker van de blower of haspel goed aangesloten is (denk ook aan het resetknopje op de stroomhaspel).
 • Controleer of de slurf van het luchtkussen niet gedraaid of geknikt is en goed aan de blower is bevestigd.
 • Controleer of de aanzuigopening van de blower vrij is.
 • Controleer of het luchtuitlaten goed gesloten zijn.
 • Controleer of er geen grote gaten of scheuren in het luchtkussen zitten.

Mocht de storing na bovenstaande controle nog niet verholpen zijn, neemt u dan contact op met onze klantenservice. Wij proberen u dan zo snel en goed mogelijk te helpen!

Contactgegevens

T. 06 29 06 49 30
E. info@springkussenverhuur-bollenstreek.nl
Zilvervloot 2
2157 PT, Abbenes
KvK: 68454635
BTW: NL857451947B01